rau cháo

Nghĩa của từ rau cháo

  • Greens and rice soup; poor foodXem thêm: