rặc

Nghĩa của từ rặc

  • Ebb
    • Nước rặc: The tide ebbedNhững từ có chứa "rặc"

Xem thêm: