mua bán

Nghĩa của từ mua bán

verb

  • to trade, to buy and sellXem thêm: