chập choạng

Nghĩa của từ chập choạng

adj

 • Half-light, twilight
  • trời vừa chập choạng tối: it was twilight
  • ánh sáng chập choạng của hoàng hôn: the half-light of dusk
 • Unsteady, tottering
  • những bước đi chập choạng của người mù: the unsteady steps of the blind
  • đi chập choạng trong đêm tối: to totter in the dark, to grope one's way in the dark
  • con dơi bay chập choạng: the bat flies unsteadilyNhững từ có chứa "chập choạng"

Xem thêm: