chất béo

Nghĩa của từ chất béo

  • LipidXem thêm: