chất độc

Nghĩa của từ chất độc

noun

  • toxic; poisonXem thêm: