chấp nê

Nghĩa của từ chấp nê

  • như chấp nhấtXem thêm: