chạo

Nghĩa của từ chạo

noun

  • Salad of pig's underdone sliced skin and grilled rice flour and aromatic herbsNhững từ có chứa "chạo"

Xem thêm: