cháo quẩy

Nghĩa của từ cháo quẩy

  • Finger - shaped soufle' batterXem thêm: