cháo hoa

Nghĩa của từ cháo hoa

  • Plain rice gruel, plain rice soupXem thêm: