chào mừng

Nghĩa của từ chào mừng

  • To extend a welcome to, to do in honour of
    • chào mừng vị khách quý nước ngoài: to extend a welcome to a foreign guest of honour
    • lập thành tích chào mừng ngày quốc khánh: to make achievements in honour of the National DayXem thêm: