chào

Nghĩa của từ chào

verb

 • To greet, to salute
  • chào cờ: to salute the flag
  • chào từ biệt: to say good-bye
  • ngả mũ chào thầy giáo: to take off one's hat and greet one's teacher
  • chào chị, tôi về: good-bye madam (miss, sister...), I am going back
 • To solicit
  • nhà hàng chào khách: the shopkeeper solicits customers, the shopkeeper solicits people for their custom
  • chào hàng: to solicit customers to buy one's goods, to solicit custom for one's goods, to cry one's waresNhững từ có chứa "chào"

Xem thêm: