áp chảo

Nghĩa của từ áp chảo

adj

  • Half-fried, saute
    • thịt áp chảo: saute meatXem thêm: