phelloderm

/'felədə:m/

Nghĩa của từ phelloderm

danh từ

  • (thực vật học) lục bìNhững từ có chứa "phelloderm"

Xem thêm: