mad

/mæd/

Nghĩa của từ mad

tính từ

 • điên, cuồng, mất trí
  • to go mad: phát điên, hoá điên
  • to drive someone mad: làm cho ai phát điên lên
  • like mad: như điên, như cuồng
 • (thông tục) bực dọc, bực bội
  • to be mad about (at) missing the train: bực bội vì bị nhỡ xe lửa
 • (+ about, after, for, on) say mê, ham mê
  • to be mad on music: say mê âm nhạc
 • tức giận, giận dữ, nổi giận
  • to get mad: nổi giận

động từ

 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm phát điên; phát điên, hành động như một người điênNhững từ có chứa "mad"

Xem thêm: