ice

/ais/

Nghĩa của từ ice

danh từ

 • băng nước đá
 • kem
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) kim cương
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thái độ trịnh trọng lạnh lùng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tiền đấm mõm cho cảnh sát (của bọn buôn lậu); tiền đút lót cho chủ rạp hát (để được phân phối nhiều vé hơn)
Idioms
 • to break the ice
  • làm tan băng; (nghĩa bóng) bắt đầu làm quen với nhau; phá bỏ cái không khí ngượng ngập dè dặt ban đầu
 • to cut no ice
  • (xem) cut
 • on ice
  • có khả năng thành công
  • xếp lại, tạm gác lại, tạm ngừng hoạt động
  • vào tù, ở tù
 • on thin ice
  • (nghĩa bóng) trong hoàn cảnh nguy hiểm

  ngoại động từ

  • làm đóng băng, làm đông lại
  • phủ băng
  • ướp nước đá, ướp lạnh (rượu...)
  • phủ một lượt đường cô (mặt bánh)
  • (Ca-na-da) cho (một đội bóng gậy cong trên băng) ra đấu

  nội động từ ((thường) + up)

  • đóng băng
  • bị phủ băng
  ice
  • nước đá // đóng thành băng  Những từ có chứa "ice"

 • Xem thêm: