hematin

/'hi:mətin/

Nghĩa của từ hematin

danh từ

  • (hoá học) HematinXem thêm: