helvetian

/hel'vi:ʃjən/

Nghĩa của từ helvetian

tính từ

  • (thuộc) Thuỵ-sĩ

danh từ

  • người Thuỵ-sĩXem thêm: