helve

/helv/

Nghĩa của từ helve

danh từ

 • cán (rìu, búa)
Idioms
 • to throw the helve after the hatchet
  • hatchet

  ngoại động từ

  • tra cán (vào rìu, búa...)  Những từ có chứa "helve"

 • Xem thêm: