helpmeet

/'helpmeit/ (helpmeet) /'helpmi:t/

Nghĩa của từ helpmeet

danh từ

  • đồng chí, đồng sự, người cộng tác
  • bạn đời (vợ, chồng)Xem thêm: