helplessness

/'helplisnis/

Nghĩa của từ helplessness

danh từ

  • tình trạng không tự lo liệu được, tình trạng không tự lực được
  • tình trạng không được sự giúp đỡ; tình trạng không nơi nương tựa, tình trạng bơ vơXem thêm: