helplessly

Nghĩa của từ helplessly

phó từ

  • bất lực
  • bơ vơXem thêm: