helpless

/'helplis/

Nghĩa của từ helpless

tính từ

  • không tự lo liệu được, không tự lực được
    • a helpless invalid: một người tàn phế không tự lực được
  • không được sự giúp đỡ; không nơi nương tựa, bơ vơ
    • a helpless child: một em bé không nơi nương tựaNhững từ có chứa "helpless"

Xem thêm: