helping

/'helpiɳ/

Nghĩa của từ helping

danh từ

  • sự giúp đỡ
  • phần thức ăn đưa mời
    • second helping: phần thức ăn đưa mời lần thứ hai; phần thức ăn lấy lần thứ haiXem thêm: