helpfulness

/'helpfulnis/

Nghĩa của từ helpfulness

danh từ

  • sự giúp ích; tính chất có íchXem thêm: