helper

/'helpə/

Nghĩa của từ helper

danh từ

  • người giúp đỡ
  • người giúp việcNhững từ có chứa "helper"

Xem thêm: