helot

/'helət/

Nghĩa của từ helot

danh từ

  • người nô lệ thành Xpác-tơ (cổ Hy-lạp)
  • người nô lệNhững từ có chứa "helot"

Xem thêm: