helmsman

/'helzmən/

Nghĩa của từ helmsman

danh từ

  • người lái tàu thuỷXem thêm: