helminthic

/hel'minθik/

Nghĩa của từ helminthic

tính từ

  • (thuộc) giun sán
  • tẩy giun sán; trừ giun sán

danh từ

  • (y học) thuốc giun sánXem thêm: