helminthiasis

/,helmin'θaiəsis/

Nghĩa của từ helminthiasis

danh từ

  • (y học) bệnh giun sánXem thêm: