helminth

/'helminθ/

Nghĩa của từ helminth

danh từ

  • giun sánNhững từ có chứa "helminth"

Xem thêm: