helmeted

Nghĩa của từ helmeted

tính từ

  • có đội mũ bảo hộXem thêm: