hap

/hæp/

Nghĩa của từ hap

danh từ

  • (từ cổ,nghĩa cổ) sự may mắn; phận may
  • việc ngẫu nhiên, việc tình cờ

nội động từ

  • (từ cổ,nghĩa cổ) ngẫu nhiên xảy ra, tình cờ xảy raNhững từ có chứa "hap"

Xem thêm: