g-man

Nghĩa của từ g-man

danh từ

  • viết tắt của Government man : nhân viên cục điều tra liên bang về tội ácNhững từ có chứa "g-man"

Xem thêm: