dacha

Nghĩa của từ dacha

danh từ

  • nhà ở nông thôn nước NgaXem thêm: