d-ration

/'di:'ræʃn/

Nghĩa của từ d-ration

danh từ

  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) khẩu phần dự phòngXem thêm: