beam

/bi:m/

Nghĩa của từ beam

danh từ

 • (kiến trúc) xà, rầm
 • đòn, cán (cân); bắp (cây); trục cuốn chỉ (máy dệt); gạc chính (sừng hươu)
 • (kỹ thuật) đòn cân bằng; con lắc
 • (hàng hải) sườn ngang của sàn tàu; sống neo
 • tín hiệu rađiô (cho máy bay)
 • tầm xa (của loa phóng thanh)
 • tia; chùm (ánh sáng)
  • electron beam: chùm electron
  • sun beam: tia mặt trời, tia nắng
 • (nghĩa bóng) vẻ tươi cười rạng rỡ
Idioms
 • to kick the beam
  • nhẹ hơn, nhẹ bỗng lên (cán cân)
  • bị thua
 • on the port beam
  • (hàng hải) bên trái tàu
 • on the starboard beam
  • (hàng hải) bên phải tàu

  động từ

  • chiếu rọi (tia sáng)
  • rạng rỡ, tươi cười
  • xác định của vị trí máy bay qua hệ thống rađa
  • rađiô phát đi (buổi phát thanh...)
  beam
  • (Tech) chùm; chùm sáng, tia
  beam
  • dầm; tia (sáng) chùm (sáng)
  • b. on elastic foundation dần trên nền đàn hồi
  • b. on elastic support dần trên gối đàn hồi
  • compuond b. dầm ghép
  • conjugate b. dầm liên hợp
  • continuos b. dầm nhiều nhịp, dầmliên tục
  • electron b. tia điện tử, chùm electron
  • fixed b. dầm cố định
  • floor b. dầm ngang
  • hinged b. dầm tiết hợp
  • lattice b. dầm mạng, dầm thành phần
  • narrow b. (máy tính) chùm hẹp
  • scanning b. tia quét  Những từ có chứa "beam"

 • Xem thêm: