beagle

/'bi:gl/

Nghĩa của từ beagle

danh từ

  • chó săn thỏ
  • mật thám; gián điệpNhững từ có chứa "beagle"

Xem thêm: