bead

/bi:d/

Nghĩa của từ bead

danh từ

 • hạt hột (của chuỗi hạt)
  • a string of beads: một chuỗi hạt
  • to tell one's beads: lần tràng hạt
 • giọt, hạt
  • beads of dew: giọt sương
  • beads of perspiration: giọt mồ hôi
 • bọt (rượu...)
 • (quân sự) đầu ruồi (súng)
 • (kiến trúc) đường gân nổi hình chuỗi hạt
Idioms
 • to draw a bead on
  • (quân sự) nhắm bắn

  ngoại động từ

  • xâu thành chuỗi

  nội động từ

  • lấm tấm vài giọt
   • the sweat beaded on his brows: trán nó lấm tấm mồ hôi
  bead
  • (Tech) viên, chuỗi hạt  Những từ có chứa "bead"

 • Xem thêm: