beacon fire

/'bi:kən'faiə/ (beacon_light) /'bi:kən'lait/

Nghĩa của từ beacon fire

danh từ

  • lửa hiệuXem thêm: