beach-head

/'bi:tʃhed/

Nghĩa của từ beach-head

danh từ

  • (quân sự) vị trí đổ bộ, vị trí đầu cầuXem thêm: