beach umbrella

/'bi:tʃʌm'brelə/

Nghĩa của từ beach umbrella

danh từ

  • dù che ở bãi biểnXem thêm: