beach buggy

Nghĩa của từ beach buggy

danh từ

  • xe nhỏ có động cơ dùng để đua ở các bờ biển, đất hoangXem thêm: