bazooka

/bə'zu:kə/

Nghĩa của từ bazooka

danh từ

  • (quân sự) súng bazôca
bazooka
  • (Tech) bộ làm cân bằngXem thêm: