bazan

/'bæzən/ (bazan) /'bæzən/

Nghĩa của từ bazan

danh từ

  • da cừu thuộc bằng vỏ câyXem thêm: