baba

Nghĩa của từ baba

danh từ

  • loại bánh tẩm rượu và nước đườngNhững từ có chứa "baba"

Xem thêm: