bbc

Nghĩa của từ bbc

  • (vt của British Broadcasting Corporation) Hiệp hội phát thanh Anh quốcXem thêm: