adiabat

Nghĩa của từ adiabat

  • (Tech) đường đoạn nhiệtNhững từ có chứa "adiabat"

Xem thêm: