abashment

/ə'bæʃmənt/

Nghĩa của từ abashment

danh từ

  • sự bối rối, sự lúng túng, sự luống cuốngXem thêm: