abash

/ə'bæʃ/

Nghĩa của từ abash

ngoại động từ

  • làm bối rối, làm lúng túng, làm luống cuốngNhững từ có chứa "abash"

Xem thêm: